Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kinnulantie 1

Postadress

PB 7
82301
RÄÄKKYLÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
raakkyla@raakkyla.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
707
Språkförhållande
Finskspråkig