Rääkkylä

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kinnulantie 1

Postadress

PB 7 82301 RÄÄKKYLÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
raakkyla@raakkyla.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
707
Språkförhållande
Finskspråkig