Kuortane

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 52

Postadress

63100 KUORTANE

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kuortaneen.kunta@kuortane.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
300
Språkförhållande
Finskspråkig