Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kuulantie 6

Postadress

PB 14
63301
ALAVUS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@alavus.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
010
Språkförhållande
Finskspråkig