Lappo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Valtuustontie 8

Postadress

62100 LAPPO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lapua.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
408
Språkförhållande
Finskspråkig