Kontaktuppgifter

Besöksadress

Valtuustontie 8

Postadress

62100
LAPPO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lapua.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
408
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Kiskőrös
Ungern 2008
Hagfors
Sverige 1965
Hohenlockstedt
Tyskland 1973
Rakvere
Estland 1990
Lantana
Förenta Staterna 1979
County Louth
Irland 2008