Borgå

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stadshusgatan 9

Postadress

PB 23 06101 BORGÅ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@porvoo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
638
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet