Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stadshusgatan 9

Postadress

PB 23
06101
BORGÅ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@porvoo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
638
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Vänorter

Dalvik
Island 1978
Dinkelsbuhl
Tyskland 1961
Hamar
Norge 1956
Hancock
Förenta Staterna 1988
Kamien Pomorski
Polen 1988
Lund
Sverige 1940
Tyresö
Sverige 1965
Ventspils
Lettland 1990
Viborg
Danmark 1948
Viimsi
Estland 1993
Viljandi
Estland 1964