Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virastotie 5

Postadress

PB 10
07600
MÖRSKOM

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@myrskyla.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
504
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet