Mörskom

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virastotie 5

Postadress

PB 10 07600 MÖRSKOM

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@myrskyla.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
504
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet