Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rauhankatu 3

Postadress

18100
HEINOLA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@heinola.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
111
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Karlshamn
Sverige
Peine
Tyskland
Piestany
Slovakien