Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kirkkotie 6

Postadress

54800
SAVITAIPALE

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@savitaipale.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
739
Språkförhållande
Finskspråkig