Kontaktuppgifter

Besöksadress

Valittulantie 5

Postadress

19700
SYSMÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@sysma.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
781
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Birstonas
Litauen 2001
Kanepi
Estland 2009