Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hallitustie 2 B

Postadress

07560
07560 PUKKILA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
pukkila@pukkila.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
616
Språkförhållande
Finskspråkig