Kontaktuppgifter

Besöksadress

Askolantie 30

Postadress

07500
ASKOLA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
askola@askola.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
018
Språkförhållande
Finskspråkig