Pyhäjoki

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kuntatie 1

Postadress

PB 6 86101 PYHÄJOKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@pyhajoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
625
Språkförhållande
Finskspråkig