Brahestad

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 62 92101 BRAHESTAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
raahenkaupunki@raahe.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
678
Språkförhållande
Finskspråkig