Brahestad

Kontaktuppgifter

Postadress

PB 62
92101
BRAHESTAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@raahe.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
678
Språkförhållande
Finskspråkig