Kontaktuppgifter

Besöksadress

Pajamäentie 4

Postadress

23950
PYHÄRANTA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@pyharanta.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
631
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner