Nystad

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Välskärintie 2 C

Postadress

PB 20
23501
NYSTAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@uusikaupunki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
895
Språkförhållande
Finskspråkig