Nystad

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Välskärintie 2 C

Postadress

PB 20 23501 NYSTAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
uusikaupunki@uusikaupunki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
895
Språkförhållande
Finskspråkig