Kontaktuppgifter

Besöksadress

Välskärintie 2 C

Postadress

PB 20
23501
NYSTAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@uusikaupunki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
895
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Varberg
Sverige 1946
Sandefjord
Norge 1948
Haderslev
Danmark 1949
Novgorod
Ryssland 1965
Antsla
Estland 1993
Östhammar
Sverige
Szentendre
Ungern 1990