Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskuskatu 30

Postadress

PB 25
23801
LAITILA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
hallinto@laitila.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
400
Språkförhållande
Finskspråkig