Raumo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kanalinranta 3

Postadress

PB 41 26101 RAUMO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@rauma.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
684
Språkförhållande
Finskspråkig