Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kanalinranta 3

Postadress

PB 41
26101
RAUMO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@rauma.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
684
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Kaposvár
Ungern 1992
Gävle
Sverige
Naestved
Danmark
Gjövik
Norge
Kolpino
Ryssland
Boynton Beach
Förenta Staterna 2017
Zhuhai
Kina