Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskuskatu 3

Postadress

PB 13
77601
SUONENJOKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@suonenjoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
778
Språkförhållande
Finskspråkig