Suonenjoki

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskuskatu 3

Postadress

PB 13 77601 SUONENJOKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
hallinto@suonenjoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
778
Språkförhållande
Finskspråkig