Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tervontie 4

Postadress

72210
TERVO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
tervon.kunta@tervo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
844
Språkförhållande
Finskspråkig