Tavastkyro

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Härkikuja 7

Postadress

39100 TAVASTKYRÖ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@hameenkyro.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
108
Språkförhållande
Finskspråkig