Ylöjärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kuruntie 14

Postadress

PL 22 33470 YLÖJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ylojarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
980
Språkförhållande
Finskspråkig