Frankrike

Här finns en lista över alla kommuner i Finland som har vänort i Frankrike.

T

Vänorter
Lunéville
Frankrike 1997

K

Vänorter
Besanҫon
Frankrike

B

Vänorter
Mâcon
Frankrike