Träskända

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hallintokatu 2

Postadress

PB 41 04401 JÄRVENPÄÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@jarvenpaa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
186
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner