Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stora Byvägen 18

Postadress

PB 7
04131
SIBBO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@sipoo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
753
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Vänorter

Kuusalu
Estland 1992
Kumla
Sverige
Frederikssund
Danmark
Aurskog-Høland
Norge