Sibbo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stora Byvägen 18

Postadress

PB 7 04131 SIBBO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@sipoo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
753
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet