Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 25
71200
TUUSNIEMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
hallinto@tuusniemi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
857
Språkförhållande
Finskspråkig