Kaavi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kaivotie 1

Postadress

PB 13 73601 KAAVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kaavi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
204
Språkförhållande
Finskspråkig