Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hovilankatu 2

Postadress

PB 47
83501
OUTOKUMPU

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaupunginkanslia@outokummunkaupunki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
309
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Schöningen
Tyskland
Kohtla-järvi
Estland
Olofström
Sverige