Uurainen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virastotie 4

Postadress

PB 20 41231 UURAINEN

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@uurainen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
892
Språkförhållande
Finskspråkig