Kontaktuppgifter

Besöksadress

Sivulantie 11

Postadress

PB 13
43101
SAARIJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@saarijarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
729
Språkförhållande
Finskspråkig