Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hallintokatu 4

Postadress

PB 24
44101
ÄÄNEKOSKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@aanekoski.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
992
Språkförhållande
Finskspråkig