Viktiga datum för dig som planerar kommunens ekonomi

Håll koll på dessa datum! 

  • Under veckan efter midsommar kommer VM att uppdatera både 2024 statsandelsberäkningar (rättsliga anspråk) och den preliminära beräkningen av statsandelarna för 2025.
  • I slutet av juni kommer Kommunförbundet att publicera ytterligare ett antal bloggar om ekonomiska frågor.
  • Reformen av omvärderingen av fastighetsskatten kommer till riksdagen under hösten. Tidpunkten kommer att preciseras.
  • 9.8.2024 publiceras FM:s förslag till statsbudget för 2025
  • Vecka 33 Uppdatering av Kommunförbundets skatteprognosram. Preliminärt datum.
  • 16.8.2024 Dedis: Lausunkierros lunastuslain korvausperusteiden muuttamisesta päättyy.
  • Vecka 34 Kommunförbundets höstens ekonomibarometer sätts ut.
  • Vecka 35 Publiceras Kommunförbundets Ekonomibarometer
  • 3.-4.9.2024 Regeringens budgetramförhandlingar
  • 23.9.2024 Publiceras förslaget till statsbudget för 2025, det kommunala budgetprogrammet för hösten 2025

På den finska sidan finns ännu mer tips på intressant material!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe