Regionutveckling

Regionutvecklingen har som mål att främja förutsättningarna för företagsamhet och produktion utifrån styrkorna i respektive region och att skapa trivsamma, fungerande och trygga boendemiljöer för invånarna. För att regionutvecklingen ska lyckas krävs intensivt samarbete och verksamhet som går i samma riktning hos aktörerna inom den offentliga sektorn, företagen, läroanstalterna och övriga kompetenscentrum samt av medborgarna.

tags