Regionutveckling

Regionutvecklingen har som mål att främja förutsättningarna för företagsamhet och produktion utifrån styrkorna i respektive region och att skapa trivsamma, fungerande och trygga boendemiljöer för invånarna. För att regionutvecklingen ska lyckas krävs intensivt samarbete och verksamhet som går i samma riktning hos aktörerna inom den offentliga sektorn, företagen, läroanstalterna och övriga kompetenscentrum samt av medborgarna.

Open all

EU:s regional- och strukturpolitik

EU:s regionalpolitik syftar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländerna, liksom även konkurrenskraften för de europeiska regionerna. Ett annat syfte är att minska de ekonomiska skillnaderna mellan länderna och regionerna. I praktiken stöder EU:s regionalpolitik och strukturfondsprogram de centrala målen i den regionalpolitik som bedrivs nationellt. De stöder också åtgärder som stärker sammanhållningen inom unionen och bidrar till en balanserad regional utveckling.

Läs mer:

EU och internationella frågor
Kommunförbundets sida

Regionkommittén

tags