Pressmeddelande, 

Helsingfors, Esbo och Akaa tog medalj i FM i kommunal marknadsföring

(Kommunförbundet informerar 22.5.2014) Vid FM i kommunal marknadsföring, som nu ordnades för nionde gången, gick medaljplatserna till Helsingfors, Esbo och Akaa. Sammanlagt 59 bidrag anmäldes till tävlingen. Priserna delades ut vid Piiri-evenemanget 2014 på M/S Wasa Express mellan Umeå och Vasa den 22 maj 2014.

​Tävlingen gällde finska mästerskapet i kommunal marknadsföring och dessutom samarbetspartnernas kampanjpriser till medaljörerna. Kampanjerna genomförs tillsammans med tävlingens samarbetsföretag och de innefattar mediesynlighet och kampanjtjänster.  

Program för resebloggare vann mästerskapet

Guldet gick till Helsingin matkailu Oy:s, Resemässans och Visit Finlands gemensamma program för bloggare, Nordic Bloggers' Experience (NBE). Tävlingsbidraget anmäldes av Helsinki Marketing Ltd.

I januari 2014 tog NBE internationella resebloggare med till de intressantaste hörnen av Finland. Det var det största evenemanget för resebloggare någonsin i Finland. Juryn ansåg att bloggarprogrammet med dagens stil och metoder är ett durabelt och positivt offentligt jippo som avsevärt avviker från den kommunala marknadsföringens huvudströmningar genom att det utnyttjar en ny slags medieproduktion.

Silvret gick till Esbo stads idrottstjänster för konceptet Espoo liikkuu – Esbo i farten. Juryn ansåg konceptet vara ett utmärkt exempel på kampanjmässig marknadsföring av kommunal basservice. För Esbo stads idrottstjänster planerades ett koncept som skulle sprida en ny motionsstrategi och vars syfte var att göra idrotten och motionen synliga i stadsbilden och få stadsborna att röra på sig. 

Bronset gick till Akaa stad med projektet Makea Akaa som syftade till att under året skapa utvecklingsbetingelser för och en fortsättning på den pågående biodlingen i staden. Metoderna är utbildning och olika slags begivenheter som t.ex. Honungsveckorna. Juryn ansåg att projektet var ett bra exempel på en småskalig varumärkesstrategi där man utnyttjar något lokalt särpräglat på ett sympatiskt sätt.

Satsningar på kommuninvånarnas delaktighet

FM i kommunal marknadsföring har som mål att förbättra marknadsföringskompetensen inom kommunsektorn genom att lyfta fram god praxis och framgångsrik kommunal och regional marknadsföring.

– Delaktighet var den gemensamma faktorn i årets tävlingsbidrag. Kommunerna lockade invånare, studerande, turister, lokala företag eller andra intressentgrupper att delta i produktionen av innehåll i marknadsföringen och kommunikationen och att tala för saken. De sociala mediernas engagerande verkan har kommit för att stanna också inom den kommunala marknadsföringen, säger Merja Olari-Sintonen som är marknadsföringschef vid Kommunförbundet.

– Det utmärkta i det vinnande bidraget Nordic Bloggers' Experience var förutom att massorna kan nås snabbt också framför allt kostnadseffektiviteten: om reklamen eller PR-arbetet hade köpts hade det varit hart när omöjligt att nå samma genomslagskraft. Dessutom har hela Finland nytta av Helsingfors dragningskraft, konstaterar Olari-Sintonen.

Samarbete för konkurrenskraft

FM i kommunal marknadsföring arrangeras av organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf. Tävlingen är en del av projektet Piiri, som är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk med syfte att stärka kommunernas och regionernas marknadsföringskompetens. Samarbetsföretag i nätverket är Sanoma Media, MTV3, Otavamedia, KL-Kustannus Oy/Kuntalehti och Finlands kommuntidning.

Juryns sammansättning

Till tävlingsjuryn hörde Yrjö Westling, verksamhetsledare vid SEKES ry, Hannu Komu, verksamhetsledare vid FFTO rf, Ari Lohenoja, planerare med ansvar för marknadsföringen vid Försvarsmakten, Sari Klinga, ekonomgeograf vid Finnish Place Branding Oy och Lauri Sipilä, verkställande direktör vid MARK Suomen Markkinointiliitto - Finlands Marknadsförbund ry.

Ordförande för tävlingsjuryn var Merja Olari-Sintonen, marknadsföringschef vid Finlands Kommunförbund. Sekreterare för juryn var marknadsföringsplanerarna Eeva-Kaisa Kivistö och Minna Liitola från Finlands Kommunförbund.

Närmare upplysningar:
Merja Olari-Sintonen, marknadsföringschef, Finlands Kommunförbund, 
tfn 050 378 4305
Eeva-Kaisa Kivistö, marknadsföringsplanerare, Finlands Kommunförbund, 
tfn 050 447 7714

Reslutaten i FM i kommunal marknadsföring

FM-guld i kommunal marknadsföring
Helsinki Marketing Ltd: Nordic Bloggers´ Experience

FM-silver i kommunal marknadsföring
Esbo stads idrottstjänster: Konceptet Espoo liikkuu – Esbo i farten

FM-brons i kommunal marknadsföring 
Akaa stad: Makea Akaa

Hedersomnämnanden i FM i kommunal marknadsföring
S:t Michels stad: Innovatiivinen hankinta 
Satakuntaliitto (Onni kutsuu kylään) & SataKylät ry: Avoimet kylät 
Tuusniemi kommun: Tuusniemi skyview

  •  

Etiketter