Pressmeddelande, 

Kommuninvånarna önskar flexibilitet i servicen - allt fler vill kunna välja också tjänster som företag och organisationer erbjuder

palvelut

Enligt Kommunförbundets enkät önskar kommuninvånarna att servicen ska vara tillgänglig så nära hemmet som möjligt och att den ordnas i kommunens regi. Allt fler vill också kunna välja tjänster som tillhandahålls av företag eller organisationer. 

-I dagsläget önskar kommuninvånarna mångsidiga tjänster och flexibilitet i tillhandahållet av dem. Man anser att det är viktigt att kunna välja om den skattefinansierade service som kommunen tillhandahåller skaffas från den offentliga sektorn eller av privata serviceproducenter till exempel genom servicesedlar, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Användningen av tjänster som tillhandahålls av organisationer och företag framhävs mest i de minsta kommunerna med färre än 5 000 invånare. Av enkätdeltagarna i dessa kommuner ansåg 72 procent att det är viktigt att ha denna möjlighet. 

Närservice önskas

Tillgången på service nära hemmet har ansetts vara ytterst viktigt under alla de år som enkäten genomförts sedan 2008. Betydelsen av närservice som skolor och hälsostationer betonas allt mer. 

Närservice är viktigt för kommuninvånare i alla åldrar i både små och stora kommuner. Särskilt kvinnor och personer med familj uppskattar närservice. 

I de minsta kommunerna med färre än 5 000 invånare önskar man sig möjligheten att flexibelt också kunna använda grannkommunernas tjänster (80 %). Också i de största städerna anses detta viktigt bland åtminstone 60 procent av enkätdeltagarna.

-För kommuninvånarna är det viktigt att servicen framförallt är lättillgänglig och nära hemmet.  Den utdragna diskussionen om vårdreformen har säkert oroat många kommuninvånare när det gäller huruvida hälsostationens nuvarande tjänster kommer att vara tillgängliga i den egna kommunen som närservice också i fortsättningen.  

- Coronaläget som rådde då enkäten genomfördes satte fokus på den egna kommunens service, vilket återspeglas i en mycket hög servicetillfredsställelse i enkäten. Den egna kommunens självständighet och service anses viktig, och kommuninvånarna understöder exempelvis kommunsammanslagningar i mindre grad än tidigare, säger Pekola-Sjöblom. 

Enkäten genomfördes som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025. Kommuninvånarundersökningen kartlägger invånarnas åsikter om skötseln av och tillgången till kommunala tjänster och tjänsternas tillgänglighet. Nästan 11 000 kommuninvånare i 43 kommuner runt om i Finland svarade på enkäten.  

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman