Pressmeddelande, 

Långsiktigt och systematiskt marknadsföringsarbete gav Idensalmi första pris i FM i kommunal marknadsföring

I de premierade bidragen har man som marknadsföringssätt använt sig av bland annat personliga berättelser, vilket ger ett starkt emotionellt band och möjlighet att identifiera sig. Juryn tyckte det var glädjande att se att marknadsföringen sågs som en investering. Marknadsföring och kommunikation borde redan i planeringsskedet ses som en del av kommunens investeringsprocesser, för utan marknadsföring och kommunikation blir en viktig attraktionsfaktor outnyttjad.    

Vinnare och hedersomnämnanden i FM i kommunal marknadsföring 

Guld: Idensalmi stad & partnerskapsnätverket By Iisalmi: kampanjen ROCK By Iisalmi! –Tehdään ihmeitä 100 % rockilla asenteella. 

Juryns motivering: kampanjen är i linje med Idensalmis marknadsföring, vars genomförande ändrades smidigt trots de utmaningar som bland annat pandemin medförde. Träffsäkert vald kampanj och välvalda frontfigurer, resultatet visar att kommunen valt rätt. Extra plus för utbrett engagemang bland ortens företag och invånare, man fokuserade inte enbart på synlighet och ökad dragningskraft utan förbättrade invånarnas stolthet över sin hemort och ökade kvarhållningskraften. 

Silver: Pudasjärvi stad: Kampanjen Järjen äärellä 

Juryns motivering: I beredningen av kommunikationskampanjen för att främja samhällsandan deltog många olika samarbetspartner, och kommuninvånarna hördes i processen. Utöver att öka Pudasjärvis attraktivitet lyckades man öka dess kvarhållningskraft och invånarnas stolthet över sin hemort. Invånarnas äkta berättelser är ett bra sätt att förbättra samhällsandan men också ett sätt att ge åskådaren en genuin bild. Det är fint att kampanjen fortsätter ute i byarna! Det är särskilt fint att Pudasjärvi tack vare kampanjen på bred front tagit till sig ett nytt sätt att tänka och mer än hittills engagerar kommuninvånarna i verksamheten. 

Brons: Helsingfors stadsmiljösektor: Bättre kommunikation om gatuarbeten 

Juryns motivering: Ett fint pilotprojekt där stadsborna engagerades i en så pass vardaglig sak som kommunikation om gatuarbeten. Kommunikationen och de planerade evenemangen var väl valda och producerades via flera kanaler. Ett hedersomnämnande för att man tagit hänsyn till de synskadade. Extra plus för att pilotprojektet på sikt utgör en del av en bestående kommunikationsmodell för gatuarbetenas del och för att tydliga mål och mått definierades. Modellen kan kopieras i alla kommuner. 

Hedersomnämnanden 

Jyväskylä stad/Business Jyväskylä: Elämäsi Kangas – digital marknadsföringskampanj för att bygga upp och främja regionens image 

Juryns motivering: Noggrant och professionellt planerad och genomförd kampanj. Projektet har genomförts enligt principen public private partnership (PPP) som framskrider från strategi till praktiska marknadsföringsåtgärder. Föredömligt exempel på utnyttjande av invånarnas aktivitet.  Att allt från utveckling, markplanering, planläggning och byggande till marknadsföring och kommunikation sker som en interaktiv process mellan de olika parterna är ovanligt men mycket fungerande och effektivt. Något som kan rekommenderas. 

Helsingfors stad: ”Alla tiders #distansvalborg” i Helsingfors 

Juryns motiveringar: En viktig och aktuell idé som genomfördes på rekordtid på ett förvånande bra sätt. Välvalda samarbetspartner, genomtänkta val av kanaler och partnerskap garanterade ett genomförande av hög kvalitet och skapade ett populärt evenemang. Helsingfors förtjänar ett hedersomnämnande för den internationella uppmärksamheten evenemanget fått. Staden har profilerat sig inom virtuella lösningar. 

Björneborgs stad: Älä lähde sinne – Utveckling och marknadsföring av Yyteri gav toppresultat 

Juryns motivering: En rolig och av resultaten att döma lyckad turismkampanj. Marknadsföringen styrdes i den förändrade situationen till kanaler där människorna finns: hemma framför teven och i sociala medier. Man kan med fördel använda och förstärka redan kända områden i marknadsföringen av en ort. 

KUUMA-regionens affärsverk och alla 10 KUUMA-kommuner: Livet är en grillfest/KUUMA-regionen 

Juryns motivering: En kampanj som på ett genialt sätt kopplats samman med bostadsmässan och som gett goda resultat. Plus för långsiktighet och att den fortsätter till följande bostadsmässa år 2024. Strålande helhet med brett utnyttjande av både strategisk marknadsföring och sociala medier och allt däremellan. Grunden för helheten är professionell analysering inom marknadsförings- och planeringsarbetet. 

Imatra stad och Imatra Base Camp Oy: Imatras skolkampanj 

 Juryns motivering: I kampanjen har man använt ett tema som är genuint relevant för barnfamiljer. Temat är förknippat med strategin och det har ett långsiktigt mål som på ett konkret sätt gynnar kommuninvånarna och samtidigt lockar nya invånare. Resultaten talar för sig: de nya skolorna har lockat nya invånare både från Imatra och andra orter, längre bort.  

S:t Michels stad: S:t Michels födelsedagsbastu 7.3.2020, ett gratis bastuevenemang på S:t Michels torg 
 

Juryns motivering: Ett fint och mycket välplanerat evenemang som engagerat ett stort antal lokala företag. Det stora antalet besökare är ett mått på framgången, S:t Michel har lyckats med en engagerande och gemensam aktivitet i staden. Staden förtjänar en eloge för sina årliga evenemang med olika teman. De är exempel på hur man för kommunen närmare kommuninvånarna. Alla får vara med på kalaset, inte bara de inbjudna gästerna. 

Kouvola stad: Ny start i Kouvola 

Juryns motivering: Ett hjärtligt jippo med gott humör där en persons liv ändrades en lakritsbit i taget. En fin, kravlös gest under coronaåret när världen var lite dystrare för oss alla. Jippot ökade Kouvolas positiva image både lokalt och utanför kommunen. Unikt marknadsföringssamarbete över kommungränserna. 

 

Juryns sammansättning:  

  • Sanna Laakkio, verksamhetsledare, MARK Finlands Marknadsförbund rf  
  • Jaakko Helenius, verksamhetsledare, Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry)  
  • Hannu Komu, verksamhetsledare, Föreningen Finlands turistorganisationer FFRTO rf  
  • Teemu Moilanen, forskningsdirektör, Yrkeshögskolan Haaga-Helia  
  • Ida Honkanen, sakkunnig, Arbets- och näringsministeriet  
  • Eija Rautiainen, marknadsföringschef, Kommunförbundet   

 

  • Tävlingsbridagen som kortlistats och alla övriga bidrag kan ses på den öppna tävlingsplattformen www.innokylä.fi
  • För priserna står Sanoma och Miltton. 
  • FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för sextonde gången för alla kommunalt anknutna organisationer. Syftet med tävlingen är att stärka kommunernas, regionernas och områdenas marknadsförings- och kommunikationskompetens och sprida god praxis. Bakom tävlingen står organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry) och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf.   
  • Prisutdelningen skedde under Kommunmarknaden i Helsingfors den 15 september.   

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information