Pressmeddelande, 

Stadspolitiskt åtgärdsprogram från Kommunförbundet

Kommunförbundets styrelse har godkänt Kommunförbundets första åtgärdsprogram med stadspolitiska riktlinjer. Programperioden gäller år 2021–2023 och programmets måluppfyllelse kommer att bedömas årligen i förbundets organ. I det stadspolitiska åtgärdsprogrammet betonas städernas och stadsutvecklingens betydelse i både nationella och europeiska sammanhang. 

Städerna utför ett viktigt arbete i den moderna ekonomin. De främjar till exempel innovationer, ekonomisk förnyelse och produktivitet.

Genom det stadspolitiska åtgärdsprogrammet stärker Kommunförbundet sin egen stadspolitiska verksamhet och intensifierar sitt partnerskap med städerna.

- Vi har noterat oron för att städernas betydelse som källa till välstånd och välmående i det finländska samhället inte erkänns tillräckligt. Städerna är ju utan tvekan ekonomiska lokomotiv i de ekonomiska regionerna. Kommunförbundets stadspolitiska arbete utvecklas i samarbete med städerna, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen

Det stadspolitiska åtgärdsprogrammet för 2021–2023 anger riktlinjer för Kommunförbundets roller inom stadspolitiken, behandlar nationella och internationella stadspolitiska nätverk och fastställer Kommunförbundets prioriteringsområden inom stadspolitiken och de åtgärder som ska följas upp årligen. 

- Åtgärdsprogrammet har beretts av Kommunförbundets stadspolitiska grupp, som arbetar över sektorsgränserna. Sakkunniga från olika städer och viktiga intressentgrupper har också aktivt deltagit i arbetet, berättar stadsutvecklingschef Henrik Lönnqvist.

- Åtgärdsprogrammet tar upp både återkommande teman inom stadsutvecklingen och frågor som förändras snabbt, säger relationsdirektör José Valanta.

Städernas värdefulla arbete betonas i den hållbara utvecklingen

Kommunerna har viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Särskilt de finländska städerna har i internationell jämförelse utfört ett exemplariskt arbete med att motverka klimatförändringen och bereda sig på den.

- Städerna har infört nya lösningar som tjänar som goda exempel. Städernas innovationer sprids sålunda också till andra kommuner, påpekar Valanta.

Närmareupplysningar:
Minna Karhunen, tfn 09 771 2000
Jose Valanta, tfn 050 523 1116
Henrik Lönnqvist, tfn 050 3122805

Bilaga: Åtgärdsprogrammet (på finska)

Läs mer om dessa teman