Pressmeddelande, 

Enare, Lahtis, Myrbacka, Uleåborg och Brahestad finalister i tävlingen Årets bibliotek

Enare, Lahtis, Myrbacka, Uleåborg och Brahestad deltar i en ny tävling om Finlands bästa bibliotek. Vinnaren utses i juni 2022 under Biblioteksdagarna i Tavastehus.

Finalisterna i tävlingen Årets bibliotek har valts. Finalisterna är Enare biblioteksbuss Faarust, Myrbackas bibliotek i Vanda samt stadsbiblioteken i Uleåborg, Lahtis och Brahestad.

– Ansökningarna och finalisterna belyser bibliotekssektorns mångsidighet. Ansökningarna vittnar om personalens yrkesstolthet, ett mångsidigt samarbete med andra bibliotek och kommunens övriga sektorer samt en intim växelverkan med kunderna, säger Kommunförbundets specialsakkunniga Johanna Selkee.

Syftet med tävlingen är att hitta ett bibliotek som står för en samhälleligt betydande insats och som bidrar till att skapa framtidens bibliotek.

– Biblioteket finns verkligen till för invånarna och arbetar helhjärtat för dem, säger Johanna Selkee.

Finalisterna skiljde sig från mängden genom sina goda ansökningar

– I ansökningarna märks engagemanget i det omgivande samhället och letandet efter fyndiga sätt att samarbeta. Hållbar utveckling märktes inte bara i bibliotekens interna verksamhet utan också i bibliotekens sätt att väcka kundernas intresse, säger Finlands biblioteksförenings verksamhetsledare Juha Manninen.

Bibliotek från hela Finland anmälde sig till tävlingen. Ansökningarna skrevs av bibliotekens anställda. Bland finalisterna finns också bibliotek från hela landet. En sak hade avgörande betydelse i valet av finalisterna.

– De som betonade kundens synvinkel skilde sig dock ur mängden, säger Juha Manninen.

Under våren kommer finalisterna att presenteras i våra kanaler i sociala medier. Vinnaren väljs av en jury som också kommer att beakta den respons bibliotekens kunder ger.

Tävlingen ordnas av Finlands Kommunförbund och Finlands biblioteksförening. Vinnaren avslöjas 15–17 juni under Biblioteksdagarna i Tavastehus. Vinnaren får ett presentkort på 2500 euro som ska användas för att främja personalens välbefinnande.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.