Pressmeddelande, 

Terhi Päivärinta är årets Bildningsvisionär

Terhi Päivärinta
Årets Bildningsvisionär 2022, Terhi Päivärinta.

Utmärkelsen Bildningsvisionären tilldelas i år Terhi Päivärinta som är direktör för Kommunförbundets enhet för bildning och välfärd.

Finlands Kommunförbund och Opsia rf (Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet) premierade Päivärinta under den nationella bildningskonferensen som ordnas 29.9–30.9.2022 i Helsingfors.  

– Vi ville ge Terhi den här utmärkelsen för det gedigna arbete hon utfört inom bildningsväsendet. Från sin utkikspost har hon gjort en stark insats för bildningsväsendet under sin 30-åriga karriär, säger Matti Hursti, ordförande för Opsia rf.

– Terhi Päivärinta har helt klart haft en nyckelroll som vägvisare för det riksomfattande bildningsväsendet och hon har verkligen gjort sig förtjänt av utmärkelsen, fortsätter Hursti.

Terhi Päivärinta är välkänd inom kommunsektorn och är en pålitlig sakkunnig och utvecklare inom bildningsväsendet. Som en uppskattad påverkare har hon satt spår i den riksomfattande utbildningspolitiken. Hon har förmåga att både lyssna och diskutera och har ett interaktivt arbetssätt, sammanfattar Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Samarbete och växelverkan bakom den långa karriären

Terhi Päivärinta har gjort en lång karriär inom bildningssektorn. Efter sin pedagogie magister-examen år 1990 har hon haft ett flertal uppdrag inom sektorn. Hon har bland annat arbetat som klasslärare, skoldirektör, projektchef för organisationsförnyelse och som dagvårds- och bildningschef.

I sin hemstad Jakobstad arbetade hon också en kort tid som bildningsdirektör innan hon blev direktör för utbildningssamkommunen i Västra Birkaland och senare förvaltningsdirektör inom utbildningssamkommunen i Sastmola. År 2014 blev hon direktör för enheten för utbildning och kultur vid Finlands kommunförbund och ifjol utsågs hon till direktör för förbundets enhet för bildning och välfärd.

– Jag är oerhört glad och rörd. Jag uppskattar verkligen utmärkelsen Bildningsvisionären och tar emot den med stor ödmjukhet. Jag har lång erfarenhet av att leda bildningssektorn, men ensam skulle jag inte ha fått lika mycket till stånd. Kommunförbundets sakkunskap är stor, men det här är ett arbete som kräver starka kontakter till kommunfältet, säger Terhi Päivärinta.

Kommunförbundet och Opsia rf belönar varje år en kommunal aktör som har bidragit till främjandet och utvecklingen av kommunernas bildningsväsende. Utmärkelsen delas nu ut för tionde gången. Senast gick priset till vicehäradshövding Tuija Willberg, sektorchef för välfärds- och bildningstjänsterna i Villmanstrand.

Priset, bronsstatyn ”Kurkiauran kärkilintu” (På svenska ledarfågel i tranplogen) har designats av konstnären Samuli Alonen. 

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe