Samhälle och miljö

Vi hjälper kommunerna att skapa en god miljö och organisera tjänster i lokalsamhällena. Målet är en hälsosam och trygg livsmiljö, en enhetlig samhällsstruktur och fungerande kommunalteknik. Vi uppmuntrar kommunerna att vara öppna och fatta ansvarsfulla och miljövänliga beslut inom markanvändningen, samhällsbyggandet och annat miljörelaterat beslutsfattande.

Närmare upplysningar:

Finlands EU-ordförandeskap och kommunerna

Finlands EU-ordförandeskap börjar officiellt 1.7.2019. Kommunförbundet är med under ordförandeskapets evenemang och program. Kommunförbundet bevakar kommunernas och landskapens intressen i Europeiska unionen och inom det internationella samarbetet.

lateral-image-left