AKUSTI - Regionalt och kommunalt samarbetsforum för informationsförvaltning inom social- och hälsovården

Välj svensk text i videons inställningar.

Forumet AKUSTI är ett gemensamt nätverk för regioner och kommuner, Kommunförbundet samt nationella aktörer. Nätverket stöder förändringar inom social- och hälsovårdens informationsförvaltning.  

Verksamheten inom AKUSTI är öppen, utredningsresultaten kan utnyttjas och resultaten av utvecklingsprojekten tas i bruk i stor utsträckning. Ledningsgruppen inom forumet AKUSTI fattar beslut om val av samarbetsobjekt och inledning av projekt. Beredningsarbetet görs såväl av ett sekretariat med bas vid Kommunförbundet som av forumets arbetsutskott. 
I samband med forumets halvtidsutvärdering kartlades prioriteringsområdena för verksamhetsåret 2019.

Prioriteringsområdena för arbetet är följande: 

  • ”Stöd för förändring”: Utredningar, anvisningar och sakkunnighjälp till stöd för organisationsförändringar och samordning av datasystemen inom social- och hälsovården. 

  • ”Gemensamt påverkansarbete”: Samordning av synpunkter från aktörer inom social- och hälsovårdens informationsförvaltning och främjande av dessa inom det nationella utvecklingsarbetet och lagstiftningen. 

  • ”Samarbete och nätverksplattform”: Ökad dialog mellan aktörerna i anslutning till utvecklingsteman för social- och hälsovårdens informationsförvaltning, bland annat genom nätverk, seminarier och studieresor. 

Håll dig à jour med verksamheten inom forumet AKUSTI och evenemang som berör samarbetet inom social- och hälsovårdens informationsförvaltning. Beställ AKUSTI:s informationsbrev här. Tidigare informationsbrev hittar du här.  

AKUSTI:s senaste marknadsföringsbrev 

Elektronisk kommunikation från AKUSTI 5/2020

Elektronisk kommunikation från AKUSTI 4/2020

Elektronisk kommunikation från AKUSTI 3/2020

Elektronisk kommunikation från AKUSTI 2/2020

Elektronisk kommunikation från AKUSTI 1/2020

 

 

tags
Hanna Menna

Hanna Menna

Specialsakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
Ansvarsområden
  • digitaliseringsfrågor inom kommunsektorn
  • regionalt och kommunalt samarbetsforum för informationsförvaltning inom social- och hälsovården (AKUSTI)
Marjo Orava

Marjo Orava

Sakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2259, +358 50 347 3019
Ansvarsområden
  • uppgifter i Kommunförbundets sekretariat som stöder det regionala och kommunala samarbetsforumet för informationsförvaltning inom social- och hälsovården (AKUSTI)