Skribenten är ledande jurist vid Kommunförbundet.

På Twitter: @Idas

Skribent

Dataskydd och datasäkerhet har skapat rubriker på grund av dataläckaget vid Vastaamo. I det aktuella fallet har det skett ett intrång i hälsovårdsföretagets datasystem och kundernas uppgifter har stulits. De stulna uppgifterna används för utpressning. Brottslingen i fallet är naturligtvis aktören

Skribent

Dataskyddsförordningen träder i kraft om fyra månader, 25.5.2018. I en fullkomlig värld skulle den lagstiftning som behövs som stöd för förordningen vara klar sedan länge och kompetenta myndigheter skulle ha gett ut anvisningar om hur de nya reglerna skall tolkas. Så är inte fallet, och det står nu