Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 120 om bokföring av semesterlöneskuld

lausunto 120

Bokföringsnämndens kommunsektion har gett ett nytt utlåtande om beräkning av semesterlöneskulden. Genom utlåtandet preciseras i synnerhet beräkningen av lönebikostnaderna. I övrigt är anvisningarna om beräkning av semesterlöneskulden oförändrade. Enligt utlåtandet beräknas lönebikostnaderna enligt de bikostnadsprocenttal som gäller när semesterlöneskulden betalas, till den del som de är kända.

De tidigare utlåtandena 43/1999 och 103/2012 upphävs.

Läs mer på Kommunförbundets webbplats:

Etiketter
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi