Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 122:

Patientförsäkringslagens påverkan på bokföringen av patientförsäkringsansvar

Den nya patientförsäkringslagen påverkar sjukvårdsdistriktens bokslut redan år 2019. När lagen träder i kraft har kommunerna inte längre rätt att i enlighet med handikappservicelagen ta ut kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls personer med funktionsnedsättning. Eftersom ansvaren beskriver framtida skyldigheter innebär ändringen att patientförsäkringsansvarens belopp minskar redan i boksluten för 2019. Minskningen i de framtida ansvarsbeloppen bokförs därför som utgiftsrättelse i sjukvårdsdistriktens resultaträkning.

I verksamhetsberättelsen och noterna ska det ges en redogörelse för ändringen i behandlingen av ansvar enligt patientförsäkringslagen och för hur ändringen påverkar ansvarsbeloppen, i enlighet med vad som anges i utlåtandet.

 

Läs mer på Kommunförbundets webbplats:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe