Förändringsstöd för vårdreformen

Funderar du på de förtroendevaldas ställning, rättigheter och förmåner i välfärdsområdena?

Vi på Kommunförbundet får många frågor om de förtroendevaldas ställning i välfärdsområdena. Vad är skillnaderna och likheterna i jämförelse med kommunala förtroendevalda? Hur bestäms rätten till tjänst- och arbetsledighet för ordinarie uppgifter från förtroendevalda inom välfärdsområdet?

 

Vilket organ beslutar om huruvida välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens ordförande och vice ordförande samt nämndernas ordförande ska sköta sina förtroendeuppdrag på hel- eller deltid? Har de förtroendevalda inom välfärdsområdena behörighetsvillkor?

Webbplatsen för förändringsstöd under vårdreformen erbjuder råd

Bestämmelserna om de förtroendevaldas ställning enligt lagen om välfärdsområden motsvarar bestämmelserna i kommunallagen. 

– Vi satte ihop en webbplats där vi ger välfärdsområdenas förtroendevalda anvisningar om deras ställning, rättigheter och förmåner, berättar jurist Katriina Martikainen, som ger svar på kommunernas och välfärdsområdenas frågor.

Läs vår nyaste anvisning om ställningen som förtroendevald på hel- eller deltid i välfärdsområdet.

Dessutom gav vi redan i början av 2022 anvisningar om jäv på grund av den förtroendevaldas dubbla roll, det vill säga en situation där personen har ett förtroendeuppdrag både i kommunen och i välfärdsområdet.

 

Kommunförbundets förändringsstöd för vårdreformen

Vi erbjuder medlemsorganisationer och avtalsparter samt välfärdsområden stöd i anslutning till förändringen. På webbplatsen för förändringsstöd hittar du också aktuella evenemang, publikationer och anvisningar om ämnet.

Du kan bekanta dig med det förändringsstöd som vi erbjuder på vår webbplats.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.