Alla kommuner måste prioritera barns, ungas och familjers välmående

I Vanda inträffade en upprörande skolskjutning i går, 2.4.2024, vilket naturligtvis ökar oron för säkerheten bland såväl elever som föräldrar på olika håll i Finland.

Vi på Kommunförbundet vill framföra vårt deltagande till den avlidna elevens familj samt de andra offren och alla anhöriga.

Kommunförbundet anser det vara av yttersta vikt att alla kommuner har resurser och möjligheter att satsa på barns och ungas välmående och på förebyggande av våld.

Det är viktigt att öka resurserna, informationsutbytet och myndighetssamarbetet i det våldsförebyggande arbetet bland barn och unga, men också i arbetet som främjar familjernas välmående.

Kommunförbundet stöder kommuner och städer i främjandet av säkerheten och beredskapsarbetet. Läs mer: Kommunernas säkerhet och beredskap

Läs mer om dessa teman