Nu letar vi efter Finlands bästa kommunala kommunikationsåtgärder. Delta i FM i kommunal kommunikation!

FM i kommunal kommunikation samlar kommunernas och regionernas kommunikatörer. Tävlingen ger deltagarna en möjlighet att lära sig av varandra och få erkännande för sitt arbete. Tävlingen är indelad i två kategorier, kommunikationskampanjer och kommunikationsåtgärder. 

I kategorin Årets kommunikationskampanj deltar kampanjartade kommunikationsprojekt. De är tidsbundna, de har en början och någon form av avslutning. Kampanjen kan också vara pågående, förutsatt att man redan fått fram resultat. I denna kategori ingår också så kallade traditionella marknadsföringskampanjer. 

I kategorin Årets kommunikationsåtgärd ingår enskilda insatser samt utveckling av kommunikationen, såsom bestående ändringar i rutinerna. Det kan till exempel vara fråga om innovationer som främjar den kommunala kommunikationen, utveckling av organisationskommunikationen eller exemplariskt genomförd kriskommunikation. I denna kategori ingår till exempel nya sätt att använda sociala medier och nya koncept i webbtjänsterna.

Alla åtgärder och kampanjer som genomförts under 2022–2023 kan delta. 

Tävlingsbidragen ska lämnas in senast på fredag 22.3 kl. 16. Kommuner och kommunalt anknutna organisationer kan delta i tävlingen.

Sex finalister presenternas i Kommunförbundets kanaler och priserna delas ut under mötet för kommunala kommunikatörer i Kuopio (på finska) 14.5.2024. 

Priset är 10 000 euro synlighet i Sanomas kanaler och fördelas mellan pristagarna i de två kategorierna.

Tävlingsarrangörer är Kommunförbundet och Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry). Tävlingens samarbetsföretag Sanoma bidrar med kampanjpriser till vinnarna i bägge kategorier. 

FM i kommunal kommunikation är delvis en fortsättning på den tidigare tävlingen FM i kommunal marknadsföring som ordnats 17 gånger.

Information och anmälningsblankett.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.