Pressmeddelande, 

Finalen i FM i kommunal kommunikation: känslor, ankor och lättläst språk

I FM i kommunal kommunikation har sex finalister utsetts. Tävlingen är indelad i två kategorier: kommunikationskampanjer och kommunikationsåtgärder. I båda kategorierna valdes tre tävlingsbidrag ut till finalen.

I kategorin Årets kommunikationskampanj belönas kommunikationsprojekt av olika omfattning. De tre finalisterna är: 

  • Kalle Anka-specialbilaga. Lojo stad.
  • Handlingar och känslor i marknadskommunikation, case Porisuhdeneuvoja. Björneborgs stad.
  • Halarmärkeskampanj riktad till studerande. Puolanka kommun och projektet Muualta meille.

Med Lojo stads Kalle Anka-bilaga eftersträvade staden en speciell och ovanlig marknadsföring som också lyfte fram Lojos 700-årsjubileum. Med hjälp av bilagan nådde man effektivt i synnerhet barnfamiljer.

I kampanjen Teot ja tunteet tog Björneborg in känslor och humor. Björneborg har förtjänstfullt anspelat på känslor och handlingar i sin marknadskommunikation och nått stor synlighet med sin kampanj.

I Puolankas kampanj skickades halarmärken ut till studerande inom olika områden i syfte att marknadsföra den lilla kommunen som en potentiell arbetsplats.

I kategorin Årets kommunikationsåtgärd ingår enskilda insatser samt utveckling av kommunikationen, såsom ny bestående praxis. De tre finalisterna är: 

  • Listapalaveri (möte om föredragningslistan). Nurmijärvi stad.
  • Det nya intranätet Lykky. Vasa stad.
  • Kommunikation på lättläst språk. Vanda stad.

Nurmijärvi har i egen regi producerat videon och podden Listapalvelu, där kommundirektören och några fullmäktigeledamöter går igenom ärendena inför det kommande fullmäktigemötet. Videon och podden öppnar upp det kommunala beslutsfattandet på ett nytt sätt.

Vasa stad förnyade sitt intranät Lykky som blev tvåspråkigt, och staden involverade också personalen i kommunikationen på intranätet på bred front. Namnet Lykky refererar till stadens lycklighetsstrategi.

Vanda stad gick in för att lättläst språk ska vara ett av stadens officiella servicespråk. Därefter har Vanda gjort en tidning och webbsidor på lättläst språk och utbildat personalen i kommunikation på lättläst språk.

Tiotals arbeten kunde ha tagits med i finalen

Sammanlagt 66 tävlingsbidrag lämnades in. Av dessa var 24 kommunikationsåtgärder, dvs. utveckling av bestående praxis, och 42 kampanjåtgärder.

– Under de senaste åren har kommuner och kommunalt anknutna organisationer genomfört tiotals insiktsfulla och mångsidiga förändringar i sin kommunikation och kommunikationskampanjer. Bland bidragen fanns många smarta varumärkesreformer, evenemangskoncept, marknadsföringskampanjer riktade till invånarna och presentation av service, säger Tony Hagerlund, utvecklingschef inom kommunikation vid Kommunförbundet och ordförande för juryn.

– Ännu alldeles på slutrakan, innan de sex finalisterna hade valts, hade juryn ett tjugotal utmärkta kandidater på förslag. Alla åtgärder och kampanjer som genomförts under 2022–2023 kunde delta i tävlingen.

Prisutdelning i maj i Kuopio

De sex finalisterna presenteras och priserna delas ut under mötet för kommunala kommunikatörer i Kuopio 14.5.2024. Samtidigt delar juryn också ut hedersomnämnanden till andra förtjänstfulla bidrag.

Tävlingsarrangörer är Kommunförbundet och Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer SEKES rf. Tävlingens samarbetsföretag Sanoma möjliggör kampanjpriser, dvs. en synlighet värd sammanlagt 10 000 euro i Sanomas kanaler.

FM i kommunal kommunikation är en indirekt fortsättning på den tidigare tävlingen FM i kommunal marknadsföring som ordnats 17 gånger. Mer information om tävlingen finns på Kommunförbundets webbplats:

Närmare upplysningar

Tony Hagerlund
utvecklingschef, kommunikation, Kommunförbundet, tfn 050 526 2158

Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka