Webbinarium för kommunerna om invasiva arter 12.6.2024

Är detta jätteloka? Slog barkborren i trädet?

Den nationella klimatenheten vid Närings-, trafik och miljöcentralen ordnar ett webbinarium på svenska den 12.6.2024 kl. 10–11 med Info om invasiva främmande växtarter och skogsskadeinsekter.

I webbinariet får vi lära oss att känna igen de vanligaste invasiva främmande växtarterna och skogsskadeinsekterna. Dessutom får du information om deras bekämpning.

Webbinariet riktar sig särskilt till dig som arbetar inom kommunerna och NTM-centralerna, som rör dig i terrängen eller sköter grönområden och skogar, men alla intresserade är välkomna att lyssna.

Se hela programmet och anmäl dig till webbinariet på NTM-centralens webbplats.

Läs mer om dessa teman