Juuso Heinisuos och Mikko Malmgrens blogg 19.5.2020

Netflix’ metoder för kunskapshantering i kommunerna?

Netflix är en tjänst som är mycket bekant för de flesta och som används för att se på strömmande filmer på internet. Företaget grundades för 23 år sedan i Kalifornien. Netflix’ marknadsvärde är för närvarande över 150 miljarder dollar. Det är också ett av de mest värdefulla företagen i USA.  

Kärnan i Netflix’ verksamhet baserar sig på dataanalys och kunskapshantering. Med hjälp av kunskapshantering fattar Netflix beslut om hur man ska gå vidare, vilken riktning man ska ha i framtiden och vilka utvecklingssteg som ska tas. Det vill säga samma beslut som kommunerna i Finland funderar på. Kunde kommunerna i Finland ta lärdom av Netflix när det kommer till kunnande, kunskapshanteringsmetoder samt hurdan kompetens man bör eftersträva i framtida rekryteringar i kommunen? 

Tanken är högtflygande, men värd att beakta. För behandling av data utnyttjar Netflix den öppna Spark-motorn som Apache-gemenskapen utvecklat. Spark är avsedd för att behandla omfattande datamängder. De som använder Spark är till största del expertkodare. Databasspråket SQL och hantering av relationsdatabaser är en viktig del av Spark. Sparks snabbast växande användningsområden finns inom artificiell intelligens och maskininlärning. Spark är en motor som baserar sig på öppen källkod och som kan tas i bruk i vilken kommun som helst. 

Netflix använder också Jupyter Notebook för att analysera datamaterial. Jupyter Notebook är en programmeringsmiljö som är populär bland IT-kunniga. Jupyter Notebook är ett interaktivt programmeringsverktyg som används via webbläsaren och som kan programmeras med flera olika språk, såsom Python och R. Jupyter Notebook baserar sig på öppen källkod och kombinerar text, bilder och programmering. Python och R är också språk med öppen källkod. 

Hos Netflix visualiseras uppgifter och data med hjälp av Tableau, D3 och Jupyter Notebook som kunskapsstöd för ledningen och beslutsfattandet. Biblioteket D3 är ett öppet Javascript-bibliotek för visualisering. Tableau är däremot ett slutet program för dataanalys och visuell presentation av relevanta frågor. I detta fall är det fråga om en kombination av öppna och slutna lösningar.  

Finländska kommuner och städer kan i teknikhänseende hantera kunskap med öppna verktyg på samma vis som Netflix – eller åtminstone med kombinationer av öppen och sluten teknik. Datamängderna kommer att öka också i kommunerna, så det lönar sig att ta modell av de tekniker som används av världstoppen. Hela affärsverksamheten hos Netflix baserar sig på dataanalys. 

Ett kunskapsbaserat företag eller en kunskapsbaserad kommun behöver specialkompetens inom kunskapshantering. Hos Netflix hör kompetensen ihop med data i vid bemärkelse; analys av data och visualisering av data. Ingenjörernas arbete stöds av företagsanalytiker och forskare. Dessutom undersöks datan av experter inom data science och maskininlärning. Till exempel Helsingfors Räddningsverk har redan betonat kunskaperna i R-språket i sin rekrytering. 

Precis som Kommunförbundet delar också Netflix sina datalager via GitHub  för den öppna utvecklingen. (Koderna som Kommunförbundet delar via GitHub finns här). Kunnandet och koderna i de finländska kommunerna bör delas ännu mer, så att det redan uppfinna hjulet ska kunna användas också av andra kommuner. I dag är verktygen för kunskapshantering modulära, delbara, öppna och anpassningsbara. Vi kan lära oss av de bästa!

 

Skribent
Juuso Heinisuo

Juuso Heinisuo är sakkunnig i projektet Yhteiset digiratkaisut.

Skribenten har tidigare varit projektledare vid Kommunförbundet.