Päivi Väisänen-Haapanen 14.9.2021

Medborgarinstituten siktar på det normala

Åren 2020 och 2021 har varit besvärliga för många verksamheter, även medborgarinstituten. Institutens verksamhet har påverkats på många sätt av de osäkra och föränderliga situationerna, de riksomfattande begränsningarna samt de regionala och lokala rekommendationerna som varierat enligt coronaläget. Den digitala kompetensen har ökat när kurserna lagts ut på nätet, men en del av utbildningen har också blivit inställd eller uppskjuten. Deltagandet har minskat inte bara på grund av att utbildning ställts in utan också på grund av osäkerhet och hälsosäkerhet. Medborgarinstituten har haft kostnader och samtidigt har avgiftsinkomsterna minskat. Staten har gett understöd för medborgarinstitutens kostnadseffekter och uteblivna avgiftsinkomster åren 2020–2021. Början av denna höst har inte heller överallt visat en ljusning på grund av de höga coronasiffrorna och deltavarianten, trots att vaccinationerna framskrider. Man måste fortsättningsvis klara av att leva med osäkerheten och beredskapen för exceptionella arrangemang.

Förhoppningsvis blir år 2022 normalt. Det återstår dock att se vad ”normalt” kommer att innebära, och vi kan åtminstone i viss mån påverka det. Medborgarinstitutens närundervisning och samhörighet, lärande som baserar sig på egna intressen, skapande arbete, motion och idrott, offentliga tillställningar o.d. samt det välmående som man får när man deltar i verksamheten behövs vid sidan av webbundervisningen. Ett bra sätt att planera det kommande utbildningsutbudet och sätten att ordna utbildning är att utreda kommuninvånarnas vilja – hur kan man bäst svara på olika deltagargruppers utbildningsbehov? I det så kallade ”nya normala” kan man anta att antalet undervisningstimmar och antalet studerande stiger till samma nivå som före coronakrisen. Kommunerna och instituten kommer säkert att följa upp den här utvecklingen.

Nedan presenteras hur medborgarinstitutens utbildningar, deltagarantal och undervisningstimmar fördelades enligt landskap i det tidigare normala, år 2019.

 

Kort om skribenten

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @HaapaPaivi